Dear reader,

For most of you: it was a pleasure to have you with us at the joint ISPT & Port of Rotterdam Conference 2024: fast-track to a circular Europe.

For all of you: in this exclusive, online magazine you’ll find a rich selection of articles and interviews that delve deeper into the topic of the raw materials transition, including a summary of our enlightening keynotes and a detailed liveblog capturing the candid exchanges.

We hope that you will find it informative and inspiring.

 

Start reading

Bekijk video

Welcome!

The Netherlands is ambitiously building a circular economy: a world in which we use raw materials efficiently, reuse as many materials as possible and throw away as little as possible. But can we achieve this while preserving our robust basic industry?

We believe that the Netherlands has the opportunity to lay the groundwork for a circular industry, paving the way for a thriving economy, increased employment opportunities, and a hotbed of innovation. This would position the Dutch industry as a central player in the European landscape.

In this video, we take you through the heart of our conference, sharing the 3 key takeaways that are pivotal for the raw materials transition. It offers invaluable insights and perspectives that can help us fast-track a sustainable, and circular economy.

Tjeerd Jongsma – Managing Director ISPT
Nico van Dooren – Director New Business of the Port of Rotterdam

Trilogy on a circular economy

How do we get there?

Material transition: a threefold story part 1

Part 1 – The Dutch opportunity to fast-track a circular Europe

As we strive for sustainability, we also want to maintain our socio-economic welfare and independence in the midst of geopolitical challenges. Achieving this, highlights the importance of keeping our process industry close to home, all while embracing circularity and carbon neutrality. However, this makes the transition of the process industry increasingly complex. In this first part of a threefold story, Tjeerd and Geoffrey engage in a dialogue to explore their visions for addressing environmental concerns while navigating the journey of the process industry towards energy and material transitions.

Read their vision

Part 2 – From theory to action: Implementing circularity in the Dutch process industry

T

ogether with Marjolein Demmers (Natuur & Milieu) and Nico van Dooren (Port of Rotterdam), we examine the progress made, the necessary advancements, and the changes that are envisaged with regard to the energy and materials transition. What drives our society to urgently change the way it uses materials? And how can this be achieved?

Read more

Part 3 – Material change across industry, government, and society

A

s the urgency of the climate crisis intensifies, the imperative for an energy and material transition expands far beyond the confines of our industry. The pursuit of net-zero emissions and a circular economy is not the exclusive domain of corporations. It is a collective responsibility shared by all members of society. In this context, concerted efforts and collaboration across sectors industry, society and government are essential to effectively address the challenges and opportunities of both transitions. Climate ambassador Laura de Vries and social scientists Derk Loorbach discuss how the transition necessitates a socio-economic transformation for sustainable development, with new roles for industry, government, and society within this transformative process. 

Read their valuable insights

Recap of the day

(in Dutch)

Kansen zijn er, maar urgentie is geboden

Urgentie; of beter gezegd: het gebrek eraan. Dat was de kern van de betogen tijdens Material Change, de conferentie over grondstoffentransitie die het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) op 8 februari 2024 organiseerden. “We hebben in Nederland alles in huis om minstens Europees kampioen circulariteit te worden, maar we gaan gewoon te traag.”

“Met de energietransitie zijn we echt meters aan het maken”, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. “Kijk je naar de grondstoffentransitie, dan zijn we – behalve op het vlak van recycling – amper begonnen.” Daar kon Nico van Dooren, directeur New Business van het Havenbedrijf Rotterdam, zich grotendeels in vinden. “We hebben als Rotterdam en Nederland zo veel te bieden, maar we gaan gewoon te traag”. Waar hij als kanttekening bij plaatste dat, naast positief en kritisch, de inslag van het Havenbedrijf er ook vooral eentje is van ‘mateloze ongeduld’.

Jurgen Hoekstra, vice president BASF, liet eenzelfde geluid te beluisteren. Hij ging zelfs zo ver door te stellen dat als hij zou investeren in de Europese circulaire economie, dat absoluut in Rotterdam zou zijn vanwege de reeds aanwezige, enorme industriële basis, de daardoor mogelijke samenwerkingen en de logistieke hubfunctie van de Maasstad. “Rotterdam is de kraamkamer van de circulaire toekomst.” Dat de praktijk weerbarstig is, gaf hij overigens ook meteen toe. “Als BASF investeren we op dit moment voor vele miljarden in nieuwe, zeer duurzame productiefaciliteiten… allemaal in China. 40% van de wereldwijde chemie komt al uit dat land. Het zou eigenlijk een wake-up call voor ons allemaal moeten zijn.”

Lees het volledige dagverslag

“Stel je voor dat Nederland niet alleen bekend staat om zijn windmolens en tulpen, maar ook als lichtend voorbeeld van duurzaamheid en innovatie”

Lees de oproep namens alle jongeren in Nederland

“Als we innoveren door het bestaande te verbeteren, dan verandert er fundamenteel onvoldoende”

Keynote Derk Loorbach

“Rotterdam is de kraamkamer van de circulaire toekomst”

Panellid Jurgen Hoekstra (BASF)

“In Europa werken we te veel met de stok en te weinig met de wortel”

Keynote Anton van Beek (DOW)

Liveblog

During the day we kept a liveblog containing quotes, pictures and interesting facts. It’s in Dutch.

Dit jaar bundelen ISPT en de Port of Rotterdam (PoR) krachten voor deze bijzondere conferentie. Deze samenwerking belooft veel, gezien de drie kerntransities van ISPT – energie, materialen en agro-food – allemaal samen komen in de haven van Rotterdam. Vandaag zal de primaire focus liggen op materialchange, oftewel: de materialen transitie.

💚 Ontdek hoe Nederland zich positioneert als een leider in de overgang naar een circulair Europa

💡 Verken welke rollen de politiek, de industrie en de maatschappij spelen in het stimuleren van innovatie en duurzaamheid

Klokslag 13.00 ⏰ we gaan van start!

Onze moderator van vandaag is Max Christern. Hij is editor in chief bij de Rabobank. Voorheen was hij chef economie bij NRC Handelsblad en hoofdredacteur van The Optimist. Max is een veelzijdig talent, actief als schrijver, presentator en board challenger, met een focus op leiderschap, duurzaamheid en zingeving. Hij zal vandaag het programma aftrappen, de dialoog tussen Tjeerd Jongsma (ISPT) en Nico van Dooren (PoR) faciliteren, de panel discussie modereren en uiteindelijk de conclusies van de dag samenvatten.

Welkom Max Christern!

Het woord is aan onze eerste keynote speaker, 🎤 Laura de Vries. Laura is Klimaatambassadeur en een inspiratie voor velen. Tijdens haar keynote zal ze een cruciale vraag onderzoeken die vooral de jongere generatie bezighoudt: Hoe moet de wereld eruit zien in 2050? Laura zal de urgentie van de klimaattransitie voor jongeren benadrukken en ons inzicht geven in hun perspectieven.

Laura: “Het is een feit dat als we doorgaan zoals we nu doen, zonder de circulaire economie te omarmen, we voor aanzienlijke problemen komen te staan. Niet alleen op de lange termijn, maar ook op de kortere termijn. Het gaat hier om de strategische autonomie van Nederland, evenals om welvaart, rechtvaardigheid en welzijn. Ik doel op duurzaamheid in de brede zin van het woord: een samenleving die langdurig welzijn biedt aan iedereen. Niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst. Ik hoop dat dit het inzicht is dat jullie vandaag meenemen: het belang van langetermijndenken.”

We verwelkomen we onze volgende keynote, Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit. Hij stelt: de visie en theorie zijn er, maar hoe vertalen we dit naar de praktijk? Gedurende het komende halfuur neemt hij ons mee tijdens zijn keynote. 

Blijf bij ons voor de belangrijkste inzichten! 🕒💡 #materialchange

Nu op het podium: Salvatore Berger. Hij is beleidsmedewerker bij de Europese Commissie en richt zich daar op grondstoffen, energie-intensieve industrieën en waterstof. Vandaag zal hij spreken over Europese perspectieven op de transitie van cruciale grondstoffen. 🇪🇺

Salvatore: “In Europa werken we aan de realisatie van een plan: de Europese Green Deal. Daarop wordt veel beleid gemaakt om tegen 2050 net-zero te bereiken. Echter, bij het uitfaseren van fossiele grondstoffen zal de vraag naar Critical Raw Materials (CRMs) stijgen. Om dit in goede banen te leiden is de CRMA (Critical Raw Material Act) ontwikkeld. Circulariteit is belangrijk binnen de CRMA: het gaat bijvoorbeeld om de terugwinning van moleculen, mijnbouw in de EU en het vinden van alternatieven voor het gebruik van kritieke grondstoffen.” ♻️

Salvatore Berger - keynote speaker Material Change

We zijn terug! Nu is het tijd voor de industrie om het woord te nemen. Max nodigt Anton van Beek, President-Director bij DOW Benelux, uit op het podium. Hij zal onder andere de visie van de industrie op de transformatie toelichten, de roadmap van Dow presenteren en ingaan op uitdagingen en versnelling. ♻️

Anton van Beek sluit af met de uitdagingen van versnelling: “Energie en transitie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom is een integrale aanpak, over de value chain heen, noodzakelijk. Innovatie staat daarbij voorop. Als we kijken naar waar we nu staan in vergelijking met 10 jaar geleden, ben ik hoopvol. Maar we zijn er nog niet.”

Max springt in en vraagt aan Anton: Wat houdt ons tegen om sneller stappen te zetten?

Anton: “Wat we echt nodig hebben, is sterk leiderschap. Zowel in het bedrijfsleven als in de overheid. Een dirigent, een visie die zegt: zo gaan we het doen. Er komen zoveel belangen samen, waardoor het moeilijk wordt om beslissingen te nemen. We moeten bereid zijn risico’s te nemen. Goed leiderschap is cruciaal.”

Marjolein Demmers aan het woord: “Het is heel goed dat we vandaag bij elkaar zijn om te bespreken hoe we verder kunnen gaan. Er is namelijk een enorme urgentie. Op het gebied van de energietransitie maken we grote stappen, maar wat betreft grondstoffen moeten we echt een tandje bijzetten. Het gevoel van urgentie is daar nog niet groot genoeg, misschien hier in de zaal wel, maar niet in de maatschappij. Terwijl we nu al te maken hebben met schaarste en schade. Grondstoffen zijn ook verantwoordelijk voor CO2-uitstoot. Het is onwerkelijk dat aan de ene kant van de medaille al veel vooruitgang is geboekt, terwijl de andere kant eigenlijk wordt genegeerd.”

Jurgen Hoekstra voegt toe: “Het is tijd voor daden in plaats van woorden. ISPT is daar een goed vehikel voor. Dat is wat we nodig hebben: de mouwen opstropen en actie ondernemen.”

Max vraagt aan Laura hoe de jongere generatie de toekomst van Nederland ziet. Laura de Vries antwoordt: “We moeten keuzes maken over wat wel en wat niet meer kan in Nederland. De jongere generatie heeft behoefte aan een roadmap van Europa. Wat kan waar? Bijvoorbeeld op het gebied van energie, productie en natuur. Natuurlijk willen wij als jongeren ook nog steeds producten hebben, maar dan zo schoon mogelijk. De jongere generatie pakt dit al veel meer op. Denk bijvoorbeeld aan platforms zoals Vinted of deelauto’s, die enorm populair zijn onder jongeren. Dit zijn belangrijke initiatieven.” ♻️💚🌱

Vraag vanuit het publiek over de financiering van de transitie: “De economie moet ook van lineair naar circulair gaan. We zien in Nederland dat er flink geïnvesteerd moet worden in de transitie. Maar dit brengt risico’s met zich mee. Kan de ECB geld beschikbaar stellen om de transitie mede te financieren?” 🤑

Antwoord van Frank Elderson: “Het belangrijkste wat wij als ECB kunnen doen, is zorgen voor prijsstabiliteit. Maar waar mogelijk volgen we ook klimaatontwikkeling op. We stimuleren groene bedrijfsobligaties en zoeken naar manieren om bij te dragen aan deze transitie.”

De drie finalisten worden beoordeeld op de volgende criteria:

⭐️ Motivatie

📈 Economische & sociale impact

🙌🏻 Innovativiteit

🌐 Haalbaarheid en toepasbaarheid

De drie finalisten krijgen ieder slechts 3 minuten om hun pitch te geven. Daarna gaat de vakjury in beraad. Dit jaar krijgt ook het publiek in de zaal de kans om mee te stemmen. Spannend!

Het einde van onze conferentie nadert. Tijd voor de conclusie van deze inspirerende dag. We sluiten af waar we mee begonnen: Tjeerd Jongsma van ISPT en Nico van Dooren van de Port of Rotterdam.  🎤 Hoe kijken zij terug als gastheren op deze middag?

Nico deelt de gezamenlijke conclusie: “We hebben gezien dat de koers is gezet, de trossen zijn los en het schip is vertrokken. Maar we moeten nog een tandje bijzetten en de koers omzetten in concreet beleid. We moeten de wetenschap serieus nemen als onze gids en daarop navigeren. Investeringen zijn nodig en Europa mag die boot niet missen. Het gedeelde gevoel van urgentie onderstreept dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.” ⛵️

De deuren van het Wereldmuseum zijn geopend en langzaam begint de zaal zich te vullen met gasten. Op de agenda voor vandaag:

➡️ Meer dan 200 professionals aanwezig

➡️ 1 inspirerende moderator 

➡️ Introductie door Tjeerd Jongsma (ISPT) en Nico van Dooren (PoR)

➡️ 4 keynote speakers uit diverse sectoren, zowel binnen als buiten de industrie

➡️ Real-time Q&A’s met sprekers

➡️ Een paneldiscussie met toonaangevende denkers

➡️ Uitreiking van de Industry Innovators Award 2024

Nico van Dooren (PoR) en Tjeerd Jongsma (ISPT) trappen af. In het kort: de afgelopen jaren lag de focus vooral op de energietransitie, met minder aandacht voor de materialentransitie. Dat terwijl de behoefte en urgentie vergelijkbaar zijn. Tjeerd benadrukt de verbondenheid tussen de transitie van materialen en energie, wat tal van belangrijke kansen biedt voor een volledig circulaire Nederlandse industrie. Nico beaamt dat de materialentransitie nu echt moeten versnellen.

Bekijk de introfilm 

Tjeerd-Nico-opening Material Change

Laura de Vries: “We moeten de transitie nu aan gaan. Het is cruciaal dat we dit gezamenlijk oppakken: de industrie, overheid en burgers kunnen in synergie samenwerken richting een circulaire economie. Het is tijd om de handen ineen te slaan en daadwerkelijk samen te werken, in plaats van naar elkaar te wijzen. Nederland heeft al aanzienlijke stappen gezet, maar we moeten sneller en doortastender te werk gaan. Hoe mooi zou het zijn als we als Nederland niet langer het land van de tulpen zijn, maar het land van de circulaire economie?”

Laura de Vries - keynote speaker Material Change

Key insights van Derk Loorbach 💡

 • Ons huidige economische ‘regime’ is fossiel, lineair en extractief. Daar zitten grenzen aan, en die zijn we nu aan het bereiken.
 • Om dit te overkomen, wordt vaak de nadruk gelegd op technologische oplossingen, waarbij er te weinig aandacht is voor uitfaseren en sociale innovatie.
 • Circulaire economie moet meer gaan over circulariteit en minder over economie. Dit vergt een nieuwe mindset en kan gepaard gaan met tijdelijke of gedeeltelijke krimp.
 • ‘Creative destructie’ kan nodig zijn voor vernieuwing, waarbij sommige sectoren verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe initiatieven.
 • Transitie betekent dat het bestaande uit evenwicht wordt gebracht. Een maar dit kan niet succesvolle transitie kan niet plaatsvinden zonder een duidelijk toekomstperspectief. Een gebrek aan stabiliteit kan leiden tot chaos.
 • Er is een positief toekomstbeeld, maar het vereist een ander soort systeem. We moeten kritisch zijn op ons eigen ‘regime’ en we moeten pro-actief werken aan een ‘exit-strategie’. Bijvoorbeeld door middel van beleid en incentives, zoals eerlijke prijzen.

Het is tijd voor een korte pauze, waarin de aanwezigen de gelegenheid krijgen om te netwerken en de verkregen inzichten met elkaar te bespreken. 🤝 Geniet van de pauze en kom straks terug voor nieuwe updates!☕️ 💚 #materialchange

Anton van Beek presenteert de buildingblocks van Nederland’s positie in een circulair Europa 🌱

 • Toegang tot 450 miljoen consumenten met een relatief hoog besteedbaar inkomen
 • Efficiënte inzamelsystemen voor het einde van de levensduur van producten
 • 6 krakers in Nederland die afval kunnen omzetten
 • CO2-vrije energievoorziening
 • Infrastructuur, havens, toegangspoort tot Europa’s sterkste industriële clusters
 • Waterstofproductie
 • Innovatieplatform gericht op circulariteit, met expertise en know-how in scheidingstechnologieën
 • Sterke waardeketens
 • Ambitie op het gebied van CO2-reductie: circulariteit, hergebruik van koolstof.

🎙️ Tijd voor onze paneldiscussie, gemodereerd door Max. Aan tafel:

 • Marjolein Demmers (Natuur&Milieu)
 • Willem Evers (IenW)
 • Frank Elderson (ECB)
 • Jurgen Hoekstra (BASF / lid van de Raad van Toezicht bij ISPT)
 • Laura de Vries (Klimaatambassadeur)

Ze zullen elk unieke perspectieven delen over de overgang naar een circulaire economie en reageren op de voorgaande sprekers. 💚💬 #paneldiscussie #materialchange

Het verhaal is duidelijk: we moeten overstappen naar een duurzame, circulaire economie waarin we zorgvuldig omgaan met energie en grondstoffen. Desondanks streven we ernaar om de welvaartsstandaard in Europa hoog te houden. Dit betekent dat we Europeanen nog steeds moeten voorzien van producten, huizen, mobiliteit, enzovoorts. De centrale vraag van de paneldiscussie luidt: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 450 miljoen Europese consumenten worden voorzien van producten op een 100% circulaire manier? 💬

Willem Evers benadrukt dat onze huidige manier van consumeren niet in lijn is met de beschikbare grondstoffen, zowel nu als in de toekomst. Hij pleit daarom voor consuminderen en het toepassen van alle zes stappen van de R-ladder, niet alleen recycling.

Verder wijst Willem op het belang van niet alleen de methode van beprijzing, maar ook normering. Normering kan nieuwe innovaties stimuleren en verouderde praktijken afbouwen. 💰

Innovatie is van cruciaal belang voor het stimuleren van een duurzame toekomst. Daarom bieden wij jonge ondernemers en start-ups de kans om hun ideeën te presenteren voor de TKI Industry Innovators Award.

De drie finalisten van dit jaar zijn zorgvuldig geselecteerd door onze vakjury: Manon Bloemer, Fokko Mulder en Henk Arntz. Op het podium zullen zij zo kort hun innovatieve ideeën pitchen. Hieronder een overzicht van de finalisten:

🔥 Brabetech heeft technologie ontwikkeld die gebruikmaakt van gesmolten zout als warmteoverdrachtsmedium om hoge temperatuurwarmte over te brengen en op te slaan.

⚡️Withthegrid biedt slimme energieoplossingen en monitoring met Teleport

🧪DSD focust zich op biobrandstof, bijvoorbeeld middels suikerbieten

And the winner is… DSD 🏆✨

 

Innovators Award - Material Change

We sluiten we de ISPT & Port of Rotterdam Conferentie van 2024 af! Hartelijk dank aan iedereen voor jullie aanwezigheid, betrokkenheid en boeiende discussies. Tot de volgende keer!  🍷

Dit jaar bundelen ISPT en de Port of Rotterdam (PoR) krachten voor deze bijzondere conferentie. Deze samenwerking belooft veel, gezien de drie kerntransities van ISPT – energie, materialen en agro-food – allemaal samen komen in de haven van Rotterdam. Vandaag zal de primaire focus liggen op materialchange, oftewel: de materialen transitie.

💚 Ontdek hoe Nederland zich positioneert als een leider in de overgang naar een circulair Europa

💡 Verken welke rollen de politiek, de industrie en de maatschappij spelen in het stimuleren van innovatie en duurzaamheid

De deuren van het Wereldmuseum zijn geopend en langzaam begint de zaal zich te vullen met gasten. Op de agenda voor vandaag:

➡️ Meer dan 200 professionals aanwezig

➡️ 1 inspirerende moderator 

➡️ Introductie door Tjeerd Jongsma (ISPT) en Nico van Dooren (PoR)

➡️ 4 keynote speakers uit diverse sectoren, zowel binnen als buiten de industrie

➡️ Real-time Q&A’s met sprekers

➡️ Een paneldiscussie met toonaangevende denkers

➡️ Uitreiking van de Industry Innovators Award 2024

Klokslag 13.00 ⏰ we gaan van start!

Onze moderator van vandaag is Max Christern. Hij is editor in chief bij de Rabobank. Voorheen was hij chef economie bij NRC Handelsblad en hoofdredacteur van The Optimist. Max is een veelzijdig talent, actief als schrijver, presentator en board challenger, met een focus op leiderschap, duurzaamheid en zingeving. Hij zal vandaag het programma aftrappen, de dialoog tussen Tjeerd Jongsma (ISPT) en Nico van Dooren (PoR) faciliteren, de panel discussie modereren en uiteindelijk de conclusies van de dag samenvatten.

Welkom Max Christern!

Nico van Dooren (PoR) en Tjeerd Jongsma (ISPT) trappen af. In het kort: de afgelopen jaren lag de focus vooral op de energietransitie, met minder aandacht voor de materialentransitie. Dat terwijl de behoefte en urgentie vergelijkbaar zijn. Tjeerd benadrukt de verbondenheid tussen de transitie van materialen en energie, wat tal van belangrijke kansen biedt voor een volledig circulaire Nederlandse industrie. Nico beaamt dat de materialentransitie nu echt moeten versnellen.

Bekijk de introfilm 

Tjeerd-Nico-opening Material Change

Het woord is aan onze eerste keynote speaker, 🎤 Laura de Vries. Laura is Klimaatambassadeur en een inspiratie voor velen. Tijdens haar keynote zal ze een cruciale vraag onderzoeken die vooral de jongere generatie bezighoudt: Hoe moet de wereld eruit zien in 2050? Laura zal de urgentie van de klimaattransitie voor jongeren benadrukken en ons inzicht geven in hun perspectieven.

Laura: “Het is een feit dat als we doorgaan zoals we nu doen, zonder de circulaire economie te omarmen, we voor aanzienlijke problemen komen te staan. Niet alleen op de lange termijn, maar ook op de kortere termijn. Het gaat hier om de strategische autonomie van Nederland, evenals om welvaart, rechtvaardigheid en welzijn. Ik doel op duurzaamheid in de brede zin van het woord: een samenleving die langdurig welzijn biedt aan iedereen. Niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst. Ik hoop dat dit het inzicht is dat jullie vandaag meenemen: het belang van langetermijndenken.”

Laura de Vries: “We moeten de transitie nu aan gaan. Het is cruciaal dat we dit gezamenlijk oppakken: de industrie, overheid en burgers kunnen in synergie samenwerken richting een circulaire economie. Het is tijd om de handen ineen te slaan en daadwerkelijk samen te werken, in plaats van naar elkaar te wijzen. Nederland heeft al aanzienlijke stappen gezet, maar we moeten sneller en doortastender te werk gaan. Hoe mooi zou het zijn als we als Nederland niet langer het land van de tulpen zijn, maar het land van de circulaire economie?”

Laura de Vries - keynote speaker Material Change

We verwelkomen we onze volgende keynote, Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit. Hij stelt: de visie en theorie zijn er, maar hoe vertalen we dit naar de praktijk? Gedurende het komende halfuur neemt hij ons mee tijdens zijn keynote. 

Blijf bij ons voor de belangrijkste inzichten! 🕒💡 #materialchange

Key insights van Derk Loorbach 💡

 • Ons huidige economische ‘regime’ is fossiel, lineair en extractief. Daar zitten grenzen aan, en die zijn we nu aan het bereiken.
 • Om dit te overkomen, wordt vaak de nadruk gelegd op technologische oplossingen, waarbij er te weinig aandacht is voor uitfaseren en sociale innovatie.
 • Circulaire economie moet meer gaan over circulariteit en minder over economie. Dit vergt een nieuwe mindset en kan gepaard gaan met tijdelijke of gedeeltelijke krimp.
 • ‘Creative destructie’ kan nodig zijn voor vernieuwing, waarbij sommige sectoren verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe initiatieven.
 • Transitie betekent dat het bestaande uit evenwicht wordt gebracht. Een maar dit kan niet succesvolle transitie kan niet plaatsvinden zonder een duidelijk toekomstperspectief. Een gebrek aan stabiliteit kan leiden tot chaos.
 • Er is een positief toekomstbeeld, maar het vereist een ander soort systeem. We moeten kritisch zijn op ons eigen ‘regime’ en we moeten pro-actief werken aan een ‘exit-strategie’. Bijvoorbeeld door middel van beleid en incentives, zoals eerlijke prijzen.

Nu op het podium: Salvatore Berger. Hij is beleidsmedewerker bij de Europese Commissie en richt zich daar op grondstoffen, energie-intensieve industrieën en waterstof. Vandaag zal hij spreken over Europese perspectieven op de transitie van cruciale grondstoffen. 🇪🇺

Salvatore: “In Europa werken we aan de realisatie van een plan: de Europese Green Deal. Daarop wordt veel beleid gemaakt om tegen 2050 net-zero te bereiken. Echter, bij het uitfaseren van fossiele grondstoffen zal de vraag naar Critical Raw Materials (CRMs) stijgen. Om dit in goede banen te leiden is de CRMA (Critical Raw Material Act) ontwikkeld. Circulariteit is belangrijk binnen de CRMA: het gaat bijvoorbeeld om de terugwinning van moleculen, mijnbouw in de EU en het vinden van alternatieven voor het gebruik van kritieke grondstoffen.” ♻️

Salvatore Berger - keynote speaker Material Change

Het is tijd voor een korte pauze, waarin de aanwezigen de gelegenheid krijgen om te netwerken en de verkregen inzichten met elkaar te bespreken. 🤝 Geniet van de pauze en kom straks terug voor nieuwe updates!☕️ 💚 #materialchange

We zijn terug! Nu is het tijd voor de industrie om het woord te nemen. Max nodigt Anton van Beek, President-Director bij DOW Benelux, uit op het podium. Hij zal onder andere de visie van de industrie op de transformatie toelichten, de roadmap van Dow presenteren en ingaan op uitdagingen en versnelling. ♻️

Anton van Beek presenteert de buildingblocks van Nederland’s positie in een circulair Europa 🌱

 • Toegang tot 450 miljoen consumenten met een relatief hoog besteedbaar inkomen
 • Efficiënte inzamelsystemen voor het einde van de levensduur van producten
 • 6 krakers in Nederland die afval kunnen omzetten
 • CO2-vrije energievoorziening
 • Infrastructuur, havens, toegangspoort tot Europa’s sterkste industriële clusters
 • Waterstofproductie
 • Innovatieplatform gericht op circulariteit, met expertise en know-how in scheidingstechnologieën
 • Sterke waardeketens
 • Ambitie op het gebied van CO2-reductie: circulariteit, hergebruik van koolstof.

Anton van Beek sluit af met de uitdagingen van versnelling: “Energie en transitie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom is een integrale aanpak, over de value chain heen, noodzakelijk. Innovatie staat daarbij voorop. Als we kijken naar waar we nu staan in vergelijking met 10 jaar geleden, ben ik hoopvol. Maar we zijn er nog niet.”

Max springt in en vraagt aan Anton: Wat houdt ons tegen om sneller stappen te zetten?

Anton: “Wat we echt nodig hebben, is sterk leiderschap. Zowel in het bedrijfsleven als in de overheid. Een dirigent, een visie die zegt: zo gaan we het doen. Er komen zoveel belangen samen, waardoor het moeilijk wordt om beslissingen te nemen. We moeten bereid zijn risico’s te nemen. Goed leiderschap is cruciaal.”

🎙️ Tijd voor onze paneldiscussie, gemodereerd door Max. Aan tafel:

 • Marjolein Demmers (Natuur&Milieu)
 • Willem Evers (IenW)
 • Frank Elderson (ECB)
 • Jurgen Hoekstra (BASF / lid van de Raad van Toezicht bij ISPT)
 • Laura de Vries (Klimaatambassadeur)

Ze zullen elk unieke perspectieven delen over de overgang naar een circulaire economie en reageren op de voorgaande sprekers. 💚💬 #paneldiscussie #materialchange

Marjolein Demmers aan het woord: “Het is heel goed dat we vandaag bij elkaar zijn om te bespreken hoe we verder kunnen gaan. Er is namelijk een enorme urgentie. Op het gebied van de energietransitie maken we grote stappen, maar wat betreft grondstoffen moeten we echt een tandje bijzetten. Het gevoel van urgentie is daar nog niet groot genoeg, misschien hier in de zaal wel, maar niet in de maatschappij. Terwijl we nu al te maken hebben met schaarste en schade. Grondstoffen zijn ook verantwoordelijk voor CO2-uitstoot. Het is onwerkelijk dat aan de ene kant van de medaille al veel vooruitgang is geboekt, terwijl de andere kant eigenlijk wordt genegeerd.”

Jurgen Hoekstra voegt toe: “Het is tijd voor daden in plaats van woorden. ISPT is daar een goed vehikel voor. Dat is wat we nodig hebben: de mouwen opstropen en actie ondernemen.”

Het verhaal is duidelijk: we moeten overstappen naar een duurzame, circulaire economie waarin we zorgvuldig omgaan met energie en grondstoffen. Desondanks streven we ernaar om de welvaartsstandaard in Europa hoog te houden. Dit betekent dat we Europeanen nog steeds moeten voorzien van producten, huizen, mobiliteit, enzovoorts. De centrale vraag van de paneldiscussie luidt: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 450 miljoen Europese consumenten worden voorzien van producten op een 100% circulaire manier? 💬

Max vraagt aan Laura hoe de jongere generatie de toekomst van Nederland ziet. Laura de Vries antwoordt: “We moeten keuzes maken over wat wel en wat niet meer kan in Nederland. De jongere generatie heeft behoefte aan een roadmap van Europa. Wat kan waar? Bijvoorbeeld op het gebied van energie, productie en natuur. Natuurlijk willen wij als jongeren ook nog steeds producten hebben, maar dan zo schoon mogelijk. De jongere generatie pakt dit al veel meer op. Denk bijvoorbeeld aan platforms zoals Vinted of deelauto’s, die enorm populair zijn onder jongeren. Dit zijn belangrijke initiatieven.” ♻️💚🌱

Willem Evers benadrukt dat onze huidige manier van consumeren niet in lijn is met de beschikbare grondstoffen, zowel nu als in de toekomst. Hij pleit daarom voor consuminderen en het toepassen van alle zes stappen van de R-ladder, niet alleen recycling.

Verder wijst Willem op het belang van niet alleen de methode van beprijzing, maar ook normering. Normering kan nieuwe innovaties stimuleren en verouderde praktijken afbouwen. 💰

Vraag vanuit het publiek over de financiering van de transitie: “De economie moet ook van lineair naar circulair gaan. We zien in Nederland dat er flink geïnvesteerd moet worden in de transitie. Maar dit brengt risico’s met zich mee. Kan de ECB geld beschikbaar stellen om de transitie mede te financieren?” 🤑

Antwoord van Frank Elderson: “Het belangrijkste wat wij als ECB kunnen doen, is zorgen voor prijsstabiliteit. Maar waar mogelijk volgen we ook klimaatontwikkeling op. We stimuleren groene bedrijfsobligaties en zoeken naar manieren om bij te dragen aan deze transitie.”

Innovatie is van cruciaal belang voor het stimuleren van een duurzame toekomst. Daarom bieden wij jonge ondernemers en start-ups de kans om hun ideeën te presenteren voor de TKI Industry Innovators Award.

De drie finalisten van dit jaar zijn zorgvuldig geselecteerd door onze vakjury: Manon Bloemer, Fokko Mulder en Henk Arntz. Op het podium zullen zij zo kort hun innovatieve ideeën pitchen. Hieronder een overzicht van de finalisten:

🔥 Brabetech heeft technologie ontwikkeld die gebruikmaakt van gesmolten zout als warmteoverdrachtsmedium om hoge temperatuurwarmte over te brengen en op te slaan.

⚡️Withthegrid biedt slimme energieoplossingen en monitoring met Teleport

🧪DSD focust zich op biobrandstof, bijvoorbeeld middels suikerbieten

De drie finalisten worden beoordeeld op de volgende criteria:

⭐️ Motivatie

📈 Economische & sociale impact

🙌🏻 Innovativiteit

🌐 Haalbaarheid en toepasbaarheid

De drie finalisten krijgen ieder slechts 3 minuten om hun pitch te geven. Daarna gaat de vakjury in beraad. Dit jaar krijgt ook het publiek in de zaal de kans om mee te stemmen. Spannend!

And the winner is… DSD 🏆✨

 

Innovators Award - Material Change

Het einde van onze conferentie nadert. Tijd voor de conclusie van deze inspirerende dag. We sluiten af waar we mee begonnen: Tjeerd Jongsma van ISPT en Nico van Dooren van de Port of Rotterdam.  🎤 Hoe kijken zij terug als gastheren op deze middag?

Nico deelt de gezamenlijke conclusie: “We hebben gezien dat de koers is gezet, de trossen zijn los en het schip is vertrokken. Maar we moeten nog een tandje bijzetten en de koers omzetten in concreet beleid. We moeten de wetenschap serieus nemen als onze gids en daarop navigeren. Investeringen zijn nodig en Europa mag die boot niet missen. Het gedeelde gevoel van urgentie onderstreept dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.” ⛵️

We sluiten we de ISPT & Port of Rotterdam Conferentie van 2024 af! Hartelijk dank aan iedereen voor jullie aanwezigheid, betrokkenheid en boeiende discussies. Tot de volgende keer!  🍷

material change ispt por

What does the process industry of the future look like?

ISPT Toekomst van de Nederlandse Procesindustrie
1

Thanks to our waterfront location, we have a lot of offshore wind. We also get hydrogen from other regions of the world, packaged in energy carriers such as ammonia and methanol.

2

Moreover, we have excellent sea, river and road connections to the European hinterland. These give us access to those 450 million European consumers who want to live sustainably and circularly.

3

The first step is local reuse, which means reuse, repair, overhaul and recycling. Because any form of reuse is better than new raw materials. Once extracted raw materials must remain in the production chains.

4

Europe is home to 450 million consumers.

5

Most consumers want to live sustainably, but they also want a house to live in, travel from A to B and nice things to make life enjoyable.

6

The reality is that even in 2050 we will need stuff. And those are made by industry.

7

Materials passports will soon enable us to better understand production chains, and consumers can tailor their purchasing choices to sustainability and circularity.

8

The Netherlands, thanks to our ports and offshore wind, has access to these large amounts of renewable and cheap energy. This gives us a competitive advantage over other European countries.

9

By 2040 we aim to generate 50 gigawatts of offshore wind power. By 2050 this will be 90 gigawatts.

10

To achieve a fully circular economy, we need a lot of energy. About 4 times as much as we use now.

About ISPT

The Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) is leading the way in industry focused solutions on sustainability. We believe a sustainable future requires more than technological innovations: it requires collaboration. The annual ISPT Conference provides a platform for this.

We initiate projects and match organisations to make their highly complex industrial processes more sustainable.

About Port of Rotterdam

The Port of Rotterdam Authority manages, operates and develops the port and industrial area of Rotterdam and is responsible for maintaining a safe and smooth handling of all shipping. In the port, more than 120 industrial companies and a strong petrochemical cluster are situated.

The Port of Rotterdam firmly believes it is their responsibility to contribute to a healthier living and working environment for all. We are committed to creating a climate-neutral port, where safety has been, and always will be, our top priority. The only way forward is a sustainable one. We enable smart and sustainable logistics. We advance renewable energy. We facilitate a circular industry.

LOGO_HBR_POS_wit

How we play our role in the transition towards a sustainable process industry

material change ispt por

The raw materials transition is about reducing dependency on fossil resources. This includes finite mineral resources, like metals for cars and phones, phosphate for fertilizers, and oil and gas for making plastics.

The materials transition aims for a circular economy, using resources and products more efficiently to minimize natural resource use and environmental impact during production, usage, and disposal phases.

ISPT and materials transition

Rotterdam as a circular port

Projects ISPT is working on:

PROVE IT

The project PROVE IT seeks to create a method for producing methanol from CO2-rich industrial waste gases using green hydrogen, targeting the introduction of a circular bulk chemical by 2030. This involves designing an efficient process to convert CO2 to methanol under commercially relevant conditions, making it economically feasible.

The project focuses on developing a sustainable and cost-effective CO2 to methanol conversion process, requiring a durable catalyst that ensures high efficiency. Key areas include:

 • Analyzing future carbon source availability for methanol production through road mapping and scenario analysis
 • Verifying catalyst stability with high throughput experimentation and kinetic modeling to ensure a minimum one-year lifespan
 • Designing a methanol pilot to refine and optimize the process for pre-commercial scale and commercial viability

Read more about PROVE IT

ReBBloCS

The ReBBloCS project brings together a large group of interdisciplinary organisations to explore the potential of new chemical conversion technologies – hydrolysis, pyrolysis, and gasification – for transforming complex waste streams into valuable chemicals.

This effort aims to reduce CO2 emissions by converting materials that would otherwise be incinerated or landfilled into bulk and platform chemicals, thereby creating new circular value chains. The project emphasizes the development of these value chains through innovative technologies, involving all key stakeholders, including waste collectors, technology providers, knowledge institutes, and the industry.

Read more about ReBBloCS

Aramazing

Aramid fibers, known for their heat resistance and strength, are versatile in applications ranging from helmets and tires to protective clothing. However, despite their untapped potential in the sustainability sector, they are currently often discarded. Recognizing that aramids are too valuable to be wasted, our project envisions repurposing them for upcycling or as new raw materials across various industries.

Central to this initiative is the development of innovative depolymerization technology, enabling the chemical recycling of aramids. A key element is collaboration with partners to establish an effective collection system for used textiles and technical products. The project aims to lay the groundwork for scaling up to industrial levels, contributing to the circular and CO2-neutral production of aramids.  This landmark project contributes to the Circular Plastics Initiative Roadmap by addressing the circularity of plastic fibres used in high-end and durable applications.

More about Aramazing

More ISPT-projects on the materials transition

Discover more projects we are working on for a circular economy:

More projects

Projects the Port of Rotterdam is working on:

EMR

EMR Netherlands is the only metal recycling company in the Netherlands with an End-of-
Waste (EoW) certificate. The certificate allows EMR Netherlands to offer recycled material
such as iron, steel and aluminum as a pure raw material to manufacturers. This recycled
material can be used for the production process of new metals. In addition, using
recycled materials instead of virgin materials, not only saves energy but also reduces
greenhouse gas emissions, including CO₂. Recycling metals also reduces other adverse
environmental issues associated with extracting new raw materials from the earth.
The certificate offers buyers and sellers of recycled materials the assurance that EMR
Netherlands processes and offers the metals sustainably and responsibly. By working in
this way, EMR Netherlands is committed to a sustainable and circular economy with the
goal of zero emissions.

Open the end of waste certificate

Photo Gallery

Material Change Conference February 8

📷: Roy Borghouts

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Salvatore Berger - keynote speaker Material Change
Salvatore Berger - keynote speaker Material Change
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Connect with us

ISPT

Groen van Prinstererlaan 37
3818 JN Amersfoort
The Netherlands
+31 33 7009797

Get in touch

Port of Rotterdam

Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam
The Netherlands
+31 (0)10 252 10 10

Thank you for coming!

See you next year